obrazekNaBanerze.png
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Internetowa rekrutacja kandydatów (IRK)
... proszę czekać
loader1.gif
...
001_29.gif
...
Zamknij
001_05.gif {{bladE}}
Czyść komunikaty
001_57.gif Rejestracja
Wybór rekrutacji

Uwaga, rejestracja w Systemie IRK nie jest w tej chwili aktywna

proszę wybrać rekrutację

irk.label.email.ostrzezenie
{{userForm.emailLoginKandydataLabel}}

{{emailLoginKandydataErrorLabel}}

Jestem obcokrajowcem i nie posiadam numeru PESEL:
PESEL:
Niepoprawny numer PESEL
Dotyczy tylko osób posiadających 11-cyfrowy PESEL.
Posiadam udokumentowane pochodzenie polskie:
Posiadam Kartę Polaka:
data ważności:
Format poprawnej daty to: DD-MM-RRRR
Posiadam kartę pobytu:
data ważności:
Format poprawnej daty to: DD-MM-RRRR
Hasło:
hasło powinno mieć minimum 6 znaków !
Powtórz hasło:
hasło jest różne od powtórzonego hasła !
Przepisz słowo wyświetlone na rysunku:
jcaptcha.do
Dotyczy legitymacji doktoranta
Chcę legitymację: tak nie
Uzupełnij rodzaj zdawanej matury
Rodzaj matury:

proszę zaznaczyć rekrutację albo skonfigurować rodzaje matur

Czy zdawałeś maturę w 2002 roku?:
Uzupełnij podstawowe dane osobowe
Imię:
Posiadam drugie imię
drugie imię:
Nazwisko:
Data urodzenia:
Format poprawnej daty to: DD-MM-RRRR
{{userForm.dataUrodzeniaErrorLabel}}
Płeć:
Telefony kontaktowe: Telefony ułatwią szybki kontakt z kandydatem, upewnij się że wprowadzone numery są poprawne
Prosimy o podawanie numeru telefonu z kodem kierunkowym.
W przypadku telefonów zagranicznych również z kodem kierunkowym kraju.
Telefon kod kierunkowy kraju:
Telefon:
Telefon komórkowy kod kierunkowy kraju:
Telefon komórkowy:
Obywatelstwo:
Nie wybrano obywatelstwa
Obywatelstwo:
Jestem cudzoziemcem
Jestem cudzoziemcem
Jestem
Studia dla cudzoziemca - (proszę zaznaczyć właściwą podstawę studiowania)
{{piszEtykiete(items)}}
Deklaracja
Akceptuję wszystkie zgody

Proszę zaznaczyć opcję Wyrażam zgodę aby przystąpić do procesu rekrutacji internetowej
Twój pomysł, europejskie pieniądze.

Simple Invest © Wszelkie prawa zastrzeżone 2005 - 2024 |irk_webclient#2016.1.3150#1.8.481#20210730_115555|


Oprogramowanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

logotypy UE